ברוכים הבאים להדרכת רענון שנתית למלגזנים

קיום הוראות הבטיחות הינו הבסיס לשמירה על חיי עובדים ועל גהות תעסוקתית.

על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד- 1954, הדרכת העובדים הינה חובתם של המעסיקים.

בנוסף לכך, מחיוב המעסיק על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט-1999 "מחזיק מקום העבודה יחזור ויקיים הדרכה בהתאם לצרכי העובדים לפחות אחת לשנה".

משמעות התקנה הינה ביצוע הדרכת רענון שנתית לעובד בהתאם לתחום עיסוקו.

האתר מיועד לציבור מפעילי המלגזה,ומאפשר למעסיקים למלא את חובתם עפ"י התקנה ולסייע לנהגי המלגזה לשמור על כללי בטיחות בהפעלת המלגזה.

רענון מלגזנים שנתי באתר זה, מאפשר ביצוע רענון שנתי למלגזנים באופן פרטני ומכוון.

* האתר אינו תומך במערכות הפעלה iOS (אייפון ואייפד)