תנאי שימוש

השימוש באתר ובתכניו מחייב הסכמה מלאה לתנאי השימוש המופיעים באתר ומותנה בהסכמה לתנאי שימוש אלה. אישורכם לתנאי השימוש מהווה הודאה כי קראתם היטב את תנאי השימוש, התנאים ברורים ומובנים לכם, ואתם מאשרים את הסכמתם לשימוש באתר. בתנאים עשויים לחול שינויים בכל עת, ועליכם לעקוב אחריהם באופן קבוע.

לתשומת ליבכם, במידה ובמקום העבודה קיים ציוד ו/או רכב מנועי נוסף/שונה, או תנאים ייחודיים שלא ניתן להם מענה במסגרת התכנים המסופקים ע"י האתר, יש לפנות לממונה בטיחות או לאחראי על כך במקום העבודה.

כללי: אתר "MALGEZA"  "מלגזה" ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו (להלן: "האתר"). במסגרתו ניתן לצפות בתכני לימוד והדרכה, ולהשתתף באופן פעיל בשיעורי לימוד באמצעות האינטרנט, במגוון של נושאים (להלן: "השירותים"). הפנייה באתר נעשית בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, התכנים מופנים לשני המינים. השימוש בלשון יחיד/רבים נעשה לצורך הדרכה בלבד, ועל המשתמש להתייחס לתכנים עבורו. הכותרות הינן לנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

התכנים באתר: האתר מציע תכני לימוד והדרכה, וכן מאפשר להשתתף בשיעורים במגוון נושאים באמצעות האינטרנט. לצורך מטרה זו, האתר מציע סרטוני וידיאו, מערכי שיעור, קבצי תרגול, הדרכות, מצגות, טקסטים, תמונות, קבצי קול ומידע נוסף. על מנת לצרוך את התכנים המוצעים באתר, באחריות המשתמש ו/או המשתתף לדאוג לחיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט. צפייה בתכנים ברמת הפרדה גבוהה (High Definition) תתאפשר רק בחיבור מהיר פנוי ורצוף. ידוע למשתתף כי איכות החיבור לאינטרנט תלויה, בין היתר, בספק הגישה וספק התשתית לאינטרנט, היקף השימושים האחרים שעושה הלקוח בפס העומד לרשותו באותו הזמן, וכן באיכות ציוד החיבור המצוי אצלו, ועל אחריותו בלבד. האתר אינו אחראי לכשלים ו/או תקלות בצפייה הנובעים מחיבור לקוי, מקוטע ו/או איטי לאינטרנט .אספקת תוכני הדרכה/ריענון תיעשה בדרך אלקטרונית באמצעות האינטרנט בלבד. התכנים מוצעים הינם לצפייה ושמיעה בעת השימוש באתר בלבד, ולשימושו האישי של המשתתף בלבד, ומוגבל לזמן ביצוע הדרכה/ריענון בלבד, ובהיקף המותר על פי כללי השימוש באתר. האתר רשאי לשנות בכל עת וע"פ שיקולו המקצועי בלבד את התכנים המוצגים באתר, להחליף איזה מהתכנים או להוציא איזה מהתכנים מהשימוש באתר.

תנאים ואופן שימוש בתכני האתר: שימוש באתר והשירותים המסופקים ע"י אתר זה מותנה בביצוע הרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקשו למסור מידע אישי, כדוגמת שמכם, שם החברה ,כתובת, מספרי טלפון ודרכי ההתקשרות, כתובת הדואר האלקטרוני, מספר ת"ז ו/או מספר ח.פ. או כל שדה מילוי שיידרש. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. האתר מיועד לבעלי רישיון נהיגה ו/או היתר מתאים ותואם את תוכן ההדרכה ו/או הריענון. האתר לא יישא באחריות בגין כל הקשור ביישום השירותים המסופקים על ידו באופן שנוגד את תנאי השימוש בציוד/רכב מנועי כפי שהוגדרו ע"י היצרן ובכפוף לתקנות התעבורה והוראות הבטיחות הקשורות בהפעלת הציוד, ו/או נהיגה בציוד, ו/או רכב מנועי כאמור. כל שימוש שיעשה באתר ע"י מי שאין ברשותו את הרישיון ו/או היתר מתאים, אינו רשאי להשתמש באישורים המונפקים ע"י האתר. השימוש באתר כפוף למגבלות והתניות כפי שמופיעים בתוך מערך תכני הלימוד וההדרכה, ובין היתר על אופן השימוש בהם, פרקי זמן העומדים לרשות המשתתפים, מחובת ביצוע עצמאית של המטלות לצורך ביצוע ההדרכה ו/או רענון ועד המגבלות האחרות ככל שקיימות.

נדגיש פעם נוספת, כי במידה ובמקום העבודה קיים ציוד ו/או רכב מנועי נוסף/שונה, או תנאים ייחודיים שלא ניתן להם מענה במסגרת התכנים המסופקים ע"י האתר - יש לפנות למי שאחראי לכך במקום העבודה ולקבל השלמת הדרכה, הסבר ודגשים מיוחדים כנדרש.

רישום משתמש: מיועד לצורך רישום של חברה, עוסק או ארגון כל שהוא שבמסגרתו מבוצעת ההדרכה/ריענון. לאחר השלמת ביצוע רישום משתמש, ניתן יהיה לבצע מספר לא מוגבל של הדרכות/רענונים של משתתפים אצל אותו משתמש.

רישום משתתף: מיועדת לצורך ביצוע פרטני של כל משתתף בהדרכה/ריענון. נדרשת לצרכי אימות ביצוע אישי ומעקב על הישגי המשתתף במהלך הדרכה/רענון והכרחית להנפקת אישור השתתפות במידת הצורך. השלמת רישום ע"י המשתתף מהווה הודעה ואישור כי הוא מבצע את המטלות והמבחנים/בוחנים באופן עצמאי ובלעדי וללא סיוע מכל גורם שהוא.

השלמת ביצוע פעולות הרישום ע"י המשתמש ו/או המשתתף מהווה הסכמה ואישור למדיניות הפרטיות של האתר, החלה גם על תנאי שימוש אלה.     

האתר משתמש בתכני לימוד והדרכה שונים, ובין היתר תמונות, וקטורים, אייקונים, תבניות למצגת, קטעי מוסיקה או סאונד, קטעי ווידיאו או קליפ, מסמכים ועוד. שימוש תקין בתכני האתר מחייב את המשתתף להשתמש במערכת הפעלה מתאימה (האתר לא תומך במערכת IOS לאייפון או אייפד) , ובעלת התקני שמע פעילים ומופעלים, וכן בתוכנות המאפשרות את הצגת התכנים. האחריות על רכיבים אלה הינה של המשתמש ו/או משתתף בלבד. האתר אינו נושא בכל אחריות בכל הקשור לחומרה או תוכנה אצל המשתמש ו/או משתתף. התכנים משמשים באתר לצרכי לימוד ותרגול של השיעורים המצויים באתר בלבד. המשתמש ו/או המשתתף אינם רשאי לבצע שינויים כל שהוא בתוכן האתר ואין להעביר ו/או למסור את קבצי התרגול, לכל צד ג' שהוא, בכל אמצעי אפשרי, ואין להעתיקם או לפרסמם או להציגם בכל מדיה שהיא. אין לעשות שימוש בקבצי התרגול לכל שימוש אישי שאינו מפורט כאן או לכל שימוש מסחרי אחר. כמו כן האתר שומר לעצמו את הזכות לאפשר צפייה בחלק מהתכנים ללא תשלום, ואף להפיץ את תכנים האלה באתרים אחרים וברשתות חבריות באינטרנט. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או שלא לתת למשתמש ו/או משתתף כלשהו את האפשרות להשתמש באתר ו/או בתכניו בשל שימוש שלא כדין בשירותי האתר, ו/או הפרת תנאי שימוש אלה, ו/או בגין אי ביצוע תשלום כאמור. האתר רשאי להפסיק את פעילותו, ו/או לשנות את מהותו בכל עת ולפי שיקולו הבלעדי ויעשה כמיטב יכולתו להודיע על כך.

ביצוע תשלום בגין שימוש באתר ותכניו: התשלום בגין השימוש באתר יכול להיעשות באחת מן הדרכים הבאות:

  1. ביצוע רכישה מראש של קוד כניסה אישי התקף לביצוע פרטני של המשתתף.
  2. תשלום בכרטיס אשראי באתר וכתנאי לביצוע פרטני של המשתתף.                    

התשלום/רכישה באמצעות כרטיס אשראי מאובטח בתקןSSL . האתר אינו שומר את פרטי האשראי של משתמש/משתתף לאחר העברתו לחברת האשראי לחיוב. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי גורמים אחרים ברשת, האתר אינה אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. תשלום באתר שנעשה באמצעות כרטיס אשראי . תנאי מוקדם לתוקף ביצוע התשלום הוא אישור חברת האשראי לעסקה . על מנת לאפשר שהתשלום יבוצע בצורה מהירה וללא תקלות קיימת חובה להקפיד על מסירת פרטים מדויקים. האתר יספק את תכנים שבגינם בוצע מלוא התשלום ורק לאחר שיבוצע במלואו. חשבונית מס קבלה תישלח לכתובת הדוא"ל של המשתמש שנמסרה בעת ברישום המשתמש למערכת. חובת וידוי קבלת החשבונית ותכולתה הינה על המשתמש. לאחר תהליך הרישום המשתמש, יישמרו פרטיו באתר (למעט פרטי כרטיסי אשראי וחיוב חשבון), וזאת על מנת לאפשר שימוש על ידי מספר משתתפים אצל אותו משתמש. תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של האתר והסכמה לקבלת דוא"ל פרסומי אודות תכנים באתר, מבצעים ושיפורים ולכל צורך אחר כמפורט במדיניות שמירת הפרטיות של האתר. ביטול עסקה- ביטול עסקה יבוצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010* , הטיפול בביטול מותנה בקיום פניה דרך האתר באמצעות טופס פניה מקוון. האתר שומר לעצמו את הזכות לקיים מבצעים והנחות למנויים ולתכנים הנרכשים, אולם מבצעים אלה לא יחולו בדיעבד כלפי מי שכבר רכש קודי כניסה אישיים ו/או שילם בעד השימוש באתר. האתר רשאי לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות כתב באשר לתיאור תוכן ו/או מחיר, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה מצד משתמש ו/או משתתף ו/או צד ג'.

קניין רוחני: זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע לתכנים המועברים באתר, והן באשר לנגן הייעודי המאפשר צפייה בתכנים, הינם רכושו הבלעדי של האתר ו/או מצויים ברשותו באמצעות רישיון כדין. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה ו/או בקוד האתר ו/או בתכניו. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או  למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של האתר מראש ובכתב. יובהר, כי הקניין הרוחני של כל פריט תוכן אינו שייך בהכרח לאתר אלא נתון לעיתים לשימושה המסחרי בדרך של רישיון כדין. האתר רואה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר. האתר עושה כל שביכולתו לאתר בעלי זכות יוצרים כאמור בסעיף 27 א' לחוק. אם זאת מי שרואה את עצמו כבעל זכות יוצרים לתוכן כל שהוא מוצג ו/או שנעשה בו שימוש באתר מוזמן לפנות לאתר.

פניה לאתר,שרות לקוחות ושיפוט: פניה לאתר וקבלת פרטים נוספים אודות האתר, אודות שירותי האתר ו/או כל שאלה אחרת תיעשה דרך האתר באמצעות טופס פניה מקוון, נציגי האתר ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה בהקדם האפשרי ובשעות פעילות שרות הלקוחות. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז המרכז, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. האתר רשאי לעדכן/לשנות תנאי שימוש אלה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.